بسیار خوشوقتیم که شما از سایت ما دیدن میکنید صمیمانه خوش آمد گفته و از شما دعوت میکنیم که برای شنیدن پیغام نجات و شفا و آرامش مسیح و پرستش وشادی در خداوند در جلساتی ما که هر یکشنبه ساعت 11:00صبح برگزار میشود شرکت فرمائید
برای آشنایان به زبان فارسی ترجمه انگلیسی مهیا میباشد
آدرس محل برگزاری جلسات هفتگی کلیسا
Address:
Emmanuel   International   Christian  Church
2210 Warden Avenue,Toronto, Ontario M1T 1V6 Canada
Phone: 416.494.2201-EX31
Fax: 416.494.1305
Cell : 647-968-3399  
info@emmanuelchurch.org


  

  (( چت روم ))
مشارکت جهانی از طریق پالتاک همراه با خادمین 
کلیسای بین المللی مسیحیان عمانوئیل هر یکشنبه  از طریق سایت زیر بطور مستقیم پخش می‏شود
 ( زمان: 11  صبح هر یکشنبه بوقت تورنتو ( كندا
Emmanuel  International  Christian  Church
 Download Paltalk Now

Worship 
Sunday Service:
English language services starts at 10:30 AM.
Farsi language services starts at 11:00 AM.

Sunday School: Classes for Children of all ages

in English and farsi starts at 11:00 AM.


"I, even I, am the LORD; and there is no Saviour beside me." Isaiah 43.11
If God is with us who can be against usهرگاه خدا با ما است کیست به ضدّ ما أن كانَ رب معنا فمن علينا      روميه 31:8

emmanuelchurch © 2016 All Rights Reserved